Stoepranden of kaaiebanden

Stoepranden of kaaiebanden is een bekend balspel dat door twee personen wordt gespeeld op een straat met stoepranden.
De spelers staan op de stoep aan beide zijden van de straat. Wie aan de beurt is probeert een (voet)bal precies op de rand aan de overkant te gooien, zodat de bal terugkaatst.

Als de bal terugrolt, -stuitert of -vliegt, levert dat punten op en mag de werper nog eens gooien, zo niet, dan is de ander aan de beurt. Er wordt gespeeld tot een van de spelers een bepaald aantal punten heeft bereikt. Daarna wordt soms van kant gewisseld.

Een andere variant is gooien en doorlopen: als de bal de stoeprand raakt en terugvliegt zonder de grond te raken, mag de werper erop aflopen om de bal in de lucht te vangen. Als dat lukt, mag er nog eens worden gegooid van dichterbij, wat natuurlijk makkelijker is, enzovoort. Als de doorgelopen speler mist, probeert de tegenstander de bal snel tegen hem of haar aan te gooien. Als het raak is (voordat de doorgelopen speler op eigen stoep is teruggekeerd) raakt de getroffen speler al zijn punten kwijt.

      15-30 minuten
         
      Buiten
         
      Sport & Spel
         
      Welpen (7-11 jaar)
         
      Scouts (11-15 jaar)

Deze website is door Scouting Nederland ontwikkeld. Alle activiteiten op de website zijn ook terug te vinden op activiteitenbank.scouting.nl.

Copyright © 2020 Scouting Nederland.

Beeldbellen
Soms is beeldbellen of chatten onderdeel van de activiteiten die we aanbieden. Let op dat het medium dat je gebruikt veilig is voor kinderen en jongeren. Houd je aan de gebruikersvoorwaarden van het platform, de geldende leeftijdsgrenzen, de privacyregels en heb oog voor sociale veiligheid.