Insigne samen - welpen

Helaas zullen we het nog een tijdje zonder echte opkomsten moeten doen. Om de welpen toch wat aan te bieden is hieronder een insigne beschreven die je thuis kunt halen.

De bedoeling is dat je jouw eigen leiding via Whatsapp of e-mail op de hoogte houdt van wat er staat bij de opdrachten, bijvoorbeeld foto’s, filmpjes of een verslag.

Het insigne “Samen” valt onder het activiteitengebied Samenleving. Bij dit insigne is het de bedoeling dat kinderen zich bewust worden van de mensen om zich heen. De welp laat zien dat hij/zij zich heeft ingezet voor een ander en zich bewust is van onderwerpen (maatschappelijke problemen) die spelen in de Nederlandse maatschappij.

Themaverhaal
Het is al donker geworden, terwijl Shanti nog bij Mang in de jungle is. “Ik zie geen hand voor ogen”, roept Shanti, die eigenlijk al in Haveli terug zou moeten zijn. “Mang, heb jij daar nou geen last van?” Maar Mang vliegt met volle vaart door de jungle, zonder ergens tegenaan te botsen. Daarvoor moet je wel hele goede ogen hebben, denkt Shanti. “Nee hoor,” zegt Mang, “ik maak gewoon geluidjes en dan luister ik naar de echo. Zo gebruik ik mijn oren om te zien! Dat werkt ook in het donker.” Shanti vindt dat wel knap. Ze kende wel gebarentaal zodat doven met elkaar kunnen praten, maar geluid om te zien kende ze nog niet. Ze voelde zich nu ook een beetje gehandicapt, zo in het donker. Mang besluit om Shanti te helpen met de weg terugvinden. Shanti bedankt Mang hiervoor. Een andere keer zal ze Mang wel weer helpen. Want als je elkaar helpt, dan word je daar allebei beter van, weet Shanti.

Let op: opdracht 1 is verplicht bij dit insigne. Kies uit de overige vijf opdrachten er drie uit.

Opdracht 1: Help een ander
Bij deze activiteit heb je misschien de hulp van je mamma of pappa nodig, je gaat namelijk iets voor een ander doen. Je mag zelf iets bedenken, bijvoorbeeld:

  • Stuur een kaartje naar mensen die eenzaam zijn. Bij de ScoutShop kan je leuke kaartjes bestellen (of knutsel zelf een leuk kaartje). Vraag mamma of pappa er een aantal te bestellen en stuur ze naar familieleden, buren of andere mensen waarvan je weet dat die graag bezoek willen ontvangen, maar die dat vanwege het coronavirus niet meer kunnen;
  • Maak een leuk filmpje waarin je een liedje zingt, een mop vertelt of iets leuks/spannends wat je hebt meegemaakt (op bijvoorbeeld zomerkamp). Stuur het filmpje naar iemand waarvan je denkt dat die wel opgevrolijkt kan worden.

Opdracht 2: Regels en afspraken
Om goed samen te kunnen werken en spelen, heeft elke groep een aantal regels of afspraken. Maak samen met één andere welp uit jouw nest een lijstje van welke regels of afspraken jullie het meest belangrijk vinden voor jullie horde.

  1. Schrijf vijf regels op van dingen waarvan je vindt dat het niet mag (verbodsregel);
  2. Schrijf vijf regels van dingen waarvan je vindt dat iedereen dat wel moet doen (gebodsregel);
  3. Welke regel(s) zou je willen veranderen/ afschaffen en waarom? Wat zou het gevolg kunnen zijn van het veranderen/afschaffen van deze regels?

Opdracht 3: Gebarentaal
In Nederland wonen veel verschillende mensen met verschillende achtergronden en soms ook met een handicap. Ongeveer 13.000 mensen in Nederland zijn doof, waaronder ook veel kinderen. Deze kinderen leren gebarentaal en dat is erg handig.

Maak een overzicht van het gebarenalfabet en laat zien dat je het hele alfabet kunt spellen door jouw eigen naam en de naam van jouw Scoutinggroep uit te beelden.

Opdracht 4: Anti-pesten
In Nederland wonen veel verschillende mensen, met verschillende achtergronden en soms ook met een handicap. Kinderen die ‘anders zijn’ (door hun huidskleur, intelligentie of gedrag) worden nogal eens gepest door andere kinderen. Hierdoor gaan ze zich vaak verdrietig en alleen voelen.

Maak een stripverhaal over iemand die gepest wordt en hoe je die persoon kan helpen.

Opdracht 5: Multicultureel
In Nederland wonen veel verschillende mensen, veel van hen komen ook uit een ander land. Sommigen van hen wonen hier al jaren. Door de vele verschillende mensen wordt Nederland ook wel eens een multiculturele samenleving genoemd. Multi betekent veel, dus vele-culturen samenleving. Zoek een bevolkingsgroep uit die in Nederland woont (bijvoorbeeld Turken, Marokkanen, Chinezen, Indonesiërs).

Ga naar de bibliotheek of zoek op internet naar het verhaal van deze mensen en zoek plaatjes bij hun verhaal. Wanneer zijn ze naar Nederland gekomen? Hoeveel mensen met deze afkomst wonen er in Nederland? Waarom zijn ze hier naar toe gekomen?

Opdracht 6: SIRE
SIRE is een organisatie die speciale televisiereclames maakt. In hun reclame verkopen ze geen producten zoals speelgoed, maar willen ze dat mensen gaan nadenken over een probleem wat er in Nederland is. SIRE heeft bijvoorbeeld reclames gemaakt die mensen er op moet wijzen dat je kunt opstaan in de bus voor een oudere, of dat je misschien pleegouder kunt worden of orgaandonor.

Op YouTube kan je een aantal filmpjes zien, die SIRE gemaakt heeft voor #DASLIEF. Bedenk een onderwerp waar SIRE een reclame over kan maken, iets waarmee je de wereld om je heen beter maakt.

Maak samen met één andere welp, een toneelstukje over je eigen probleem/onderwerp. Voer dit toneelstukje op en film het. Kun je niemand anders vinden, maak dan zelf een poppenkastvoorstelling, waar bij je meerdere rollen speelt met verschillende poppen.

Deze website is door Scouting Nederland ontwikkeld. Alle activiteiten op de website zijn ook terug te vinden op activiteitenbank.scouting.nl.

Copyright © 2021 Scouting Nederland.

Beeldbellen
Soms is beeldbellen of chatten onderdeel van de activiteiten die we aanbieden. Let op dat het medium dat je gebruikt veilig is voor kinderen en jongeren. Houd je aan de gebruikersvoorwaarden van het platform, de geldende leeftijdsgrenzen, de privacyregels en heb oog voor sociale veiligheid.